Nederland weer van ons

Vragen van de leden Markuszower en Wilders (beiden PVV) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Proefverlof ophanden voor vader die zijn zes kinderen de dood injoeg.’ (*)

1.)
Kent u dit bericht? Zo nee, waarom niet?

2.)
Bent u het met de PVV eens dat een man die 6 kinderen in 2002 heeft vermoord en volgens het vonnis nu in de TBS had moeten zitten, geen proefverlof mag krijgen?

3.)
Bent u het met de PVV eens dat van het jarenlang in de watten leggen van deze gruwelijke crimineel, die zijn 6 kinderen heeft vermoord, geen enkel afschrikwekkend effect uit gaat? Zo nee, waarom niet?

4.)
Wanneer gaat u eens logisch nadenken, en komt u tot het heldere inzicht dat het invoeren van hoge minimumstraffen voor dit soort misdaden de enige oplossing is om criminelen écht rechtvaardig te straffen?

5.)
U kunt als minister dit proefverlof tegenhouden, bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet? En hoe gaat u dit aan de (nabestaanden van) de slachtoffers uitleggen?

* https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180501_00060928/proefverlof-ophanden-voor-vader-die-zijn-zes-kinderen-de-dood-injoeg

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2610 gasten

donaties

doneer

Nederland
English