Nederland weer van ons

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over blokkering van hoger beroep voor Chinese mensenrechtenactivist (in vervolg op mijn vragen over celstraf voor deze mensenrechtenactivist, ingezonden 4 april 2008, nr 2070816700).

1.)
Kent u het bericht “China onthoudt activist Hu Jia hoger beroep” (1) ?

2.)
Klopt het dat deze mensenrechtenactivist geen hoger beroep tegen zijn celstraf van 3,5 jaar heeft kunnen instellen, omdat de autoriteiten
geen advocaat tot hem hebben toegelaten? Zo ja, bent u het met mij eens dat daardoor dan (wederom) de mensenrechten door de
Chinese autoriteiten met voeten zijn getreden? Zo neen, waarom deelt u dat oordeel niet?
3.)
Wilt u deze gang van zaken ook aan de orde te stellen als u de Chinese ambassadeur op het matje roept over de veroordeling van Hu Jia
omdat hij interviews had gegeven over de mensrechtensituatie in China? Zo neen, waarom niet?

4.)
Ziet u in deze zaak aanleiding om de schendingen van de vrijheid van meningsuiting door de Chinese autoriteiten te bespreken met uw
Europese collega’s  en te onderzoeken of een gezamenlijke veroordeling van deze schendingen kan worden bereikt? Zo neen, waarom niet?

(1) http://www.bnr.nl/archief?url=/csFdArtikelen/ANP/y2008/m04/d17/ANP170408011

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5465 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties