Nederland weer van ons

Vragen van de leden De Roon en Graus (beiden PVV) aan de staatssecretaris voor Europese Zaken en aan de minister van Economische Zaken over te hoge tarieven van het Europees Merkenbureau:

1.) 
Kent u het bericht “een berg geld die maar blijft groeien” (1) ?

2.) 
Bent u het met ons eens, dat het feit dat Europees Merkenbureau inmiddels 300 miljoen Euro heeft vergaard, er op duidt dat het tarief voor merkenregistratie te hoog is? Zo neen, waarom niet?

3.) 
Ziet u belemmeringen om dat tarief zo snel mogelijk lager te maken? Zo ja, welke? Zo neen, wat gaat u doen om te bevorderen dat dat tarief snel lager wordt?

4.) 
Gaat u zich er ook sterk voor maken dat die 300 miljoen Euro worden teruggegeven aan de ondernemers die in het verleden meer betaald hebben dan nodig is? Wat wilt u hiervoor gaan doen?

(1) NRC Next 22 april 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3450 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties