Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een “Arabisch Sprekend Team” bij de gemeente Utrecht.

1)
Bent u bekend met het bestaan van onder meer een “Arabisch Sprekend Team” en een “Turks Sprekend Team” bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht? (*)

2)
Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat vreemdelingen door genoemde  teams “zoveel mogelijk in de eigen taal” worden aangesproken, omdat vreemdelingen zich aan Nederland behoren aan te passen in plaats van andersom? Zo neen, waarom niet?

3)
Deelt u de mening dat deze praktijk van de gemeente Utrecht de integratie van allochtonen juist belemmert, nu zij zelfs na aankomst in Nederland gewoon worden bediend in hun eigen taal? Zo neen, waarom niet?

4)
Hoe beoordeelt u het dat de gemeente Utrecht naar eigen zeggen het beleid voert om personeel, producten en diensten te “verkleuren”? Waarom is het multiculturalisme een doel op zich geworden in gemeenten als Utrecht?

5)
Realiseert u zich dat er werkzoekenden zijn die zich (terecht) ergeren aan het feit dat ze niet op gemeentebanen kunnen solliciteren omdat ze niet allochtoon zijn en (dus) geen Arabisch of Turks spreken? Kan er een einde komen aan de positieve discriminatie van allochtonen door de overheid?

6)
Bent u bereid te bevorderen dat Nederlandse overheidsinstanties met iedereen in de Nederlandse taal communiceren en dat vreemdelingen zelf zorg dragen voor een tolk wanneer zij de Nederlandse taal nog niet goed beheersen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u hier invulling aan geven?
 

(*) http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=26672

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3680 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties