Nederland weer van ons

Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de minister-president over het bericht dat uit peilingen blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders en bijna de helft van de Vlamingen positief staat tegenover een fusie van Nederland met Vlaanderen.

1.)
Heeft u kennis genomen van de uitslag van de stelling in de Telegraaf van 14 mei jl. “Nederland en Vlaanderen moeten worden herenigd”, waar 56% van de respondenten het mee eens was? (*) Heeft u tevens kennis genomen van het artikel in de Belgische krant De Standaard van 13 mei jl. “Nederland en Vlaanderen moeten fuseren”, waarin staat dat uit een opiniepeiling op haar website blijkt dat 47% van de Vlaamse respondenten een fusie met Nederland voorstaat? (**)

2.)
Bent u op de hoogte van het feit dat er in toenemende mate steun is onder de Vlaamse bevolking voor een fusie met Nederland, aangezien in augustus vorig jaar nog slechts 40% er een voorstander van was?

3.)
Bent u bereid om, nu blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking en bijna de helft van de Vlaamse bevolking voor een fusie van Nederland en Vlaanderen is, hierover op korte termijn in overleg te treden met uw Vlaamse collega? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid om de Kamer zo snel mogelijk te informeren over de uitkomsten van dergelijk overleg? Zo neen, waarom niet?

(*) Telegraaf, 14 mei 2008, “Vlaanderen zeer in trek als woonland; bijval voor fusiegedachte met zuiderburen”

(**) De Standaard, 13 mei 2008, “Nederland en Vlaanderen moeten fuseren”

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4660 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties