Nederland weer van ons

Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking over de aanhoudende weigering van het Birmese regime om internationale humanitaire hulp aan de slachtoffers van de cycloon Nargis onbelemmerd toe te laten.

1.)
Heeft u kennis genomen van het artikel “Een symbool van ronkende humanitaire retoriek” in de Volkskrant van 14 mei 2008? (*)

2.)
Deelt u de mening dat de schrijnende situatie in Birma, waar het militaire regime zich hardnekkig blijft verzetten tegen de internationale hulpverlening aan de slachtoffers van de cycloon Nargis, waardoor talloze Birmese onderdanen niet de broodnodige hulp krijgen die ze nodig hebben, onacceptabel is? Zo neen, waarom niet?

3.)
Deelt u de mening dat door de humanitaire hulp aan haar onderdanen te blokkeren, het Birmese regime niet voldoet aan haar ‘responsibility to protect’, de verantwoordelijkheid die elke staat heeft om zijn burgers te beschermen en dat daarmee die verantwoordelijkheid over gaat op de internationale gemeenschap? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid om u in internationaal verband sterk te maken voor ingrijpen van de internationale gemeenschap op grond van de ‘responsibility to protect’ doctrine? Zo ja, kunt u dan aangeven hoe u dat gaat bewerkstelligen? Zo neen, waarom niet?

(*) De Volkskrant 14 mei 2008, “Een symbool van ronkende humanitaire retoriek” door Kees Homan

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4360 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties