Nederland weer van ons

Voor wat betreft de Partij voor de Vrijheid is het nu de hoogste tijd om de financiering van de Rotterdamse Islamitische school Ibn Ghaldoun per direct te stoppen.

“Al in november hebben wij staatssecretaris Van Bijsterveldt middels Kamervragen verzocht om de school te sluiten. Toen wegens georganiseerde bedevaartsreizen naar Mekka, die werden betaald met subsidiegelden en vanwege het feit dat haatzaaier Kalil El Moumni op de loonlijst van de school stond. Nu komt de onderwijsinspectie met het zoveelste negatieve rapport, na eerdere verbetertrajecten is de situatie op de school alleen maar verslechterd. Voor de PVV is het duidelijk, de deur moet daar dicht en mag nooit meer open”, stelt PVV-Kamerlid Martin Bosma.

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW.

16 mei 2008

1) Heeft u kennisgenomen van het bericht “Islamschool krijgt een NUL”? (1)

2) Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat kinderen onderwijs krijgen op zeer zwakke scholen? Zo ja, deelt u de mening dat de financiering van de Islamitische school Ibn Ghaldoun, die al diverse verbeterkansen heeft gehad, per direct dient te stoppen?

3) Gaat u nu eindelijk de wet zo te verruimen dat aanhoudend zeer slecht presterende scholen gesloten kunnen worden? Zo ja, binnen welke termijn komt u met een voorstel hieromtrent?

4) Is er bij u de bereidheid om ervoor te zorgen dat voorzitter Belgacem Naas, van de Ibn Ghaldounschool niet de bevoegdheid krijgt om een privéschool te openen, zoals hij heeft aangekondigd? Zo neen, waarom niet?

(1) “Islamschool krijgt een nul”, De Telegraaf, 16 mei 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3290 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties