Nederland weer van ons

Vragen van de leden De Roon en Fritsma (beiden PVV) aan de staatssecretaris voor Europese Zaken, de minister van Justitie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over groeiende groep werkloze arbeidsmigranten uit nieuwe EU-lidstaten:

1.)
Kent u het bericht "Polen nieuwe daklozen" (1) ?

2.)
Hoeveel werkloze Polen, Roemenen en Bulgaren verblijven er in ons land? Hoeveel van hen doen een beroep op sociale voorzieningen?

3.)
Bent u het met ons eens, dat het ongewenst is dat Polen, Bulgaren, Roemenen en andere EU-burgers uit het buitenland naar ons land komen en in ons land verblijven zonder over voldoende eigen middelen van bestaan te beschikken en hier vervolgens een beroep doen op sociale voorzieningen en zorgen voor overlast en criminaliteit?

4.)
Bent u bereid om dit gedrag strafbaar te stellen en deze Europazwervers na een zwaar verblijf in een Rijkswerkinrichting naar hun eigen land terug te sturen? Zo nee, waarom niet?

5.)
Wilt U in EU-verband bewerkstelligen dat aan deze toestroom een einde komt? Zo nee, waarom niet?
 
(1) http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/3140510/Polen-nieuwe-daklozen.ece 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3035 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties