Nederland weer van ons

Vragen van de leden De Roon en Agema (beiden PVV) aan de minister van Justitie en de minister van VWS over verkoop van opiaten via internet.

1.)
Kent u het bericht “zware slaappillen op marktplaats.nl “ (1) ?

2.)
Klopt het dat via deze website opiaten welke onder de Opiumwet vallen en medicijnen welke onder de Geneesmiddelenwet vallen, te koop worden aangeboden?

3.)
Was dit al eerder bekend bij het Korps Landelijke Politiediensten resp. de Inspectie voor de Gezondheidszorg? Zo ja, waarom is niet eerder hiertegen opgetreden. Zo neen, hoe kan het dat dit niet bekend was, terwijl de Volkskrant binnen een week tientallen handelaren traceerde via het internet deze verboden handel drijven?

4.)
Wat gaat u nu doen om hier zo snel mogelijk een einde aan te maken?

(1) Volkskrant 21 mei 2008

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3425 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties