Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat een thuiszorgmedewerker minstens vier hoogbejaarde vrouwen misbruikte en verkrachtte.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Thuishulp vergreep zich aan bejaarden”?

2.)
Hoe is het mogelijk dat deze griezel zo lang zijn gang heeft kunnen gaan?

3.)
Deelt u de mening dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) naast het werken met kinderen ook verplicht moet worden voor het werken met ouderen en ander hulpbehoevende groepen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, per wanneer gaat u dat bewerkstelligen?

4.)
Deelt u de mening dat een landelijk door zorgaanbieders digitaal raadpleegbaar bestand moet komen van (voormalig) medewerkers in de ouderenzorg die zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling, onheuse bejegening, seksueel misbruik, diefstal etc. om te voorkomen dat deze mensen nog langer met ouderen en andere kwetsbare groepen kunnen werken?

Klik hier om het bericht te lezen op de website van de Telegraaf.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3180 gasten

donaties

doneer

Nederland
English