Nederland weer van ons

Vragen van de leden Wilders en Brinkman (beiden PVV) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken over de recente golf van incidenten jegens synagogen.

1)
Bent u bekend met het bericht dat in de afgelopen tien dagen drie synagogen in Nederland doelwit zijn geworden van vernieling of pogingen tot brandstichting? (*)

2)
Zijn de daders van de vernielingen c.q. pogingen tot brandstichting bij bovenstaande synagogen opgespoord? Zo neen, waarom niet?

3)
Zijn er behalve de synagogen in Haaksbergen, Arnhem en Amsterdam bij u nog andere recente gevallen bekend waarin Joodse gebouwen, organisaties of personen doelwit zijn geworden van geweld? Zo ja, waar vond dit plaats en hoe is in deze gevallen gereageerd door politie en justitie?

4)
Kunt u uiteenzetten welke maatregelen er zijn genomen ter bescherming van Joodse gebouwen naar aanleiding van de incidenten van de laatste tijd? Worden er ook beschermende maatregelen genomen ten aanzien van personen of organisaties?

5)
Kunt u aangeven waarom politie en justitie pas in actie zijn gekomen tegen het groeiende aantal antisemitische incidenten nadat er vernielingen bij synagogen zijn aangericht?

6)
Wat gaat u doen om de terechte angst die is ontstaan onder de Joodse gemeenschap in Nederland weg te nemen?

(*) RTL Nieuws, 18 januari 2009, uitzending van 19:30uur

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3335 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English