Nederland weer van ons

Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over een rapport waarin staat dat moskeeën de samenleving geld opleveren. (*)

1.
Deelt u de mening dat de berekening dat moskeeën de staat 150 miljoen euro opleveren misleidend broddelwerk is, nu bijvoorbeeld zelfs het werk van imams als waardevol wordt bestempeld en in ‘opbrengsten’ wordt uitgedrukt? Zo neen, waarom niet? Zo ja:

2.
Kunt u garanderen dat het kabinet de inhoud van het rapport waarin deze onzin staat nooit zal gebruiken en dat ook gemeenten er niet mee aan de haal gaan om subsidies aan moskeeën te rechtvaardigen?

3.
Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat met het rapport wordt beoogd om de publieke opinie te beïnvloeden? (**) Zo neen, waarom niet?

4.
Deelt u de mening dat het eerlijk is om naast de (gestelde) opbrengsten ook een overzicht te geven van de kosten van immigratie van moslims? Zo neen, waarom niet? Zo ja:

5.
Wat zijn de kosten van immigratie van moslims voor de Nederlandse samenleving, inclusief extra druk op uitkeringen, veiligheid, onderwijs, huisvesting etc. en hoe verhoudt dit zich tot de baten?

*)
"Moskeeën gewaardeerd: Een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van moskeeën in Nederland".

**)
Hierbij wordt verwezen naar de volgende zin uit het rapport: "De uitkomsten van deze studie zijn relevant in het kader van de - soms felle - maatschappelijke en politieke discussies over de rol van moskeeën in het maatschappelijke middenveld en van de debatten over de mogelijkheid en wenselijkheid dat de overheid bepaalde sociaal-culturele en educatieve activiteiten van moskeeorganisaties faciliteert."

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3515 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties