Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van SZW over een rechterlijke uitspraak die buurtonderzoek bij vaststellen bijstandsfraude verbiedt. *

1.
Hoe beoordeelt u het dat de rechter buurtonderzoek bij het vaststellen van bijstandsfraude verbiedt in verband met privacywetgeving en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens?

2.
Deelt u de mening dat deze uitspraak bijzonder zorgwekkend is omdat buurtonderzoek juist een belangrijk instrument is tegen bijstandsfraude? Zo neen, waarom niet?

3.
Deelt u voorts de mening dat fraudeurs keihard moeten worden aangepakt en niet, zoals nu gebeurt, in bescherming worden genomen? Zo neen, waarom niet?

4.
Bent u bereid om genoemde uitspraak aan te vechten en om zo nodig wetgeving te veranderen zodat buurtonderzoek bij vaststelling van bijstandsfraude mogelijk blijft? Zo neen, waarom niet?

* Volkskrant, 25 mei 2009

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2400 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties