Nederland weer van ons

Vragen van de leden Agema en De Roon (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat er volgens haar een aparte aanpak van loverboys nodig is.

1)
Klopt het bericht (*) dat u vindt dat er een aparte aanpak van loverboys moet komen? Zo ja, hoe ziet u die aanpak dan?

2)
Deelt u de mening dat het verhogen van de prostitutieleeftijd naar 21 jaar onderdeel zou moeten zijn van die aanpak? Zo neen, waarom niet?

3)
Bent u bekend met het 14 punten actieplan van de PVV tegen loverboys? Zo ja, waarom neemt u dit niet over?

4)
Deelt u de mening dat er gerichte voorlichting aan alle meisjes over loverboys op alle middelbare scholen moet worden gegeven? Zo ja, hoe gaat u dat bewerkstelligen?

5)
Deelt u de mening dat het totaal verknipte vrouwbeeld onder loverboys (ca 60% moslims van ca 89% allochtonen) moet worden bestreden? Zo neen, waarom niet?

6)
Deelt u de mening dat er een strafverhoging moet komen voor gedwongen prostitutie en dat er minimumstraffen moeten worden ingevoerd? Zo neen, waarom niet?

7)
Deelt u de mening dat er een waarborg moet komen voor slachtoffers van loverboys voor het doen van aangifte en dat er een waarborg moet komen voor een veilig verblijf na de aangifte? Zo neen, waarom niet?

8)
Bent u voorstander van naming en shaming van daders van loverboys? Zo neen, waarom niet?

(*) Telegraaf.nl, Jongens moeten vaker nee tegen seks zeggen, 26 mei

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5060 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties