Nederland weer van ons

Vervolgvragen van de leden Brinkman en Fritsma (Beiden PVV) op de antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Wonen, Wijken en Integratie over vragen over ‘het bericht dat de jeugd in de wijk Oosterwei te Gouda weer rondhangt’ (2009D25729).

1) 
Bent u bekend met uw antwoorden op deze vragen?

2) 
Waarom geeft u geen antwoord op de vragen 2 en 4?

3) 
Kunt u aangeven hoeveel geld er is gestoken in allerhande sociale projecten in Oosterwei en kunt aangeven wat de behaalde resultaten van deze sociale projecten zijn? Zo neen, waarom niet?

4) 
Kunt u aangeven welke harde repressieve acties de politie heeft ondernomen om de problematiek van de rondhangende jeugd aan te pakken en wat zijn de daarvan behaalde resultaten? Zo neen, waarom niet?

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2895 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties