Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht dat de gemeente Helmond Marokkaanse probleemjongeren stage wil laten lopen in Marokko.  *

1.
Klopt het dat de gemeente Helmond geld van het Rijk heeft gevraagd om Marokkaanse probleemjongeren stageplaatsen in Marokko aan te kunnen bieden?

2.
Hoe beoordeelt u de opmerking van een betrokken PvdA wethouder dat de Marokkanen geen overlast geven op straat zolang ze in Marokko zijn? Is het niet triest dat gesubsidieerde reisjes naar Marokko als oplossing worden gezien om een stad te verlossen van Marokkaanse straatterreur?

3.
Deelt u de mening dat dit soort belachelijke verwennerij van Marokkaanse probleemjongeren voor eens en voor altijd moet ophouden?

4.
Bent u bereid om tuig veel harder te straffen, criminelen met een verblijfsvergunning na intrekking van die vergunning meteen uit Nederland te verwijderen, en ook criminelen met dubbele nationaliteit die herhaaldelijk misdrijven plegen (na denaturalisatie) het land uit te zetten? Zo neen, waarom niet?

5.
Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat er geen cent belastinggeld gaat naar het aanbieden van reisjes aan Marokkaanse probleemjongeren?

* www.binnenlandsbestuur.nl

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3515 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties