Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Minister van VWS over het bericht dat patiëntendossiers niet veilig zijn.

1.)
Bent U bekend met het bericht "Patiëntendossiers niet veilig"?(*)

2.)
Wat vind U van de conclusie van het CBP, dat twee regionale elektronische patiëntendossiers niet voldoen aan de vereisten van de wet en er zelfs sprake is van overtreding van de wet?

3.)
Waarom is er niet al veel eerder ingegrepen, daar de onveiligheid van de regionale uitwisseling van medische gegevens al lang bekend is en zelfs als reden voor de invoering van het EPD is gebruikt?

4.)
Welke maatregelen worden er genomen om de veiligheid van medische gegevens te garanderen en wat zijn de gevolgen voor de invoering van het EPD?

5)
Deelt u inmiddels onze mening dat dit Elektronisch Patiëntendossier, dat zal gaan werken als een soort google, niet ingevoerd moet worden omdat de veiligheid van het systeem op geen enkele manier te garanderen is?

(*)Trouw, "Patiëntendossiers niet veilig", 28 mei 2009

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4165 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties