Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een zorgboerderij voor allochtonen in Amersfoort.

1.
Bent u bekend met het bericht “Wethouder van Daalen opent eerste zorgboerderij voor allochtonen”? *

2.
Bent u met mij van mening dat het onacceptabel is om de belastingbetaler op te laten draaien voor het feit dat allochtone ouderen zich niet aangesproken voelen door de bestaande ouderenzorg in Nederland? Zo neen, waarom niet?

3.
Deelt u tevens de mening dat hiermee een volstrekt verkeerd signaal wordt afgegeven dat de Nederlandse samenleving zich wel aan moslims aanpast in plaats van andersom? Zo neen, waarom niet?

4.
Deelt u voorts de mening dat het ronduit schokkend is dat de gemeente Amersfoort meegaat in een apartheidswens van allochtonen? Zo neen, waarom niet?

5. 
Bent u bereid de gemeente Amersfoort tot de orde te roepen en te bewerkstelligen dat geen cent aan belastinggeld wordt besteed aan segregatie in de ouderenzorg? Zo neen, waarom niet?

* http://www.blikopnieuws.nl/bericht/97772

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4995 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties