Nederland weer van ons

Vragen van de leden Fritsma en Brinkman (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht dat de politie personeel werft in de moskee.

1.
Klopt het dat de politie personeel tracht te werven in een Amsterdamse moskee? *

2.
Deelt u de mening dat het, gelet op de in Nederland geldende scheiding tussen kerk en staat, volkomen onacceptabel is dat de politie personeel werft in een moskee? Zo neen, waarom niet?

3.
Bent u bereid om de islamisering van de politie tegen te gaan en te bewerkstelligen dat de werving in de moskee onmiddellijk wordt beëindigd? Zo neen, waarom niet?

4.
Hoe beoordeelt u het dat de politie per sé een grotere diversiteit binnen het korps wil realiseren en kunt u uiteenzetten wat de meerwaarde voor de politie is om te werken met islamitisch in plaats van Nederlands personeel en welke objectieve maatstaven discriminatie tegenover de autochtone bevolking rechtvaardigen? Zo neen, waarom niet?

5.
Waarom is het multiculturalisme een doel op zich geworden binnen overheidsorganen als de politie?

*) Telegraaf - Politie_werft_in_de_moskee

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3290 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties