Nederland weer van ons

Vragen van de leden Agema, Brinkman en Van Dijck (allen PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichten dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn opgestapt en de Commissaris van de Koningin Borghouts blijft zitten.

1) Bent u bekend met de berichten dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn opgestapt en de Commissaris van de Koningin Borghouts blijft zitten? * **

2) Hoewel CvdK Borghouts in tegenstelling tot de gedeputeerden benoemd is, heeft hij in het college van GS toch wel stemrecht en is daarmee dan toch medeverantwoordelijk voor het debacle en zou daarom toch ook moeten vertrekken?

3) Deelt u de mening dat andere verantwoordelijke bestuurders bij medeoverheden die ook betrokken zijn geweest bij financiële debacles als de Landsbanki-affaire en de Icesave-affaire hier lering uit moeten trekken en het voorbeeld moeten volgen? Zo neen, waarom niet?


* Telegraaf: College GS Noord-Holland treedt af
** Telegraaf: Commissaris Borghouts blijft

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2510 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties