Nederland weer van ons

Vragen van de leden Fritsma, Van Dijck en Graus (allen PVV) aan de ministers van Economische Zaken en Financiën en de minister voor WWI over belastingvoordeel voor moskeeën. *

1.)
Is het waar dat moskeeën die winkels runnen met “vrijwilligers” een fors belastingvoordeel hebben? Zo ja:

2.)
Hoe legt u deze oneerlijke concurrentie uit aan winkeliers die dit voordeel niet hebben en dit dus ook niet naar klanten kunnen doorberekenen?

3.)
Kunt u nagaan of de “vrijwilligers” feitelijk geen (zwartbetaalde) medewerkers zijn en of de winkels die moskeeën runnen wel binnen de regels/bestemmingsplannen passen? Zo neen, waarom niet?

4.)
Kunt u er zorg voor dragen dat het belastingvoordeel/de oneerlijke concurrentie zo snel mogelijk teniet wordt gedaan? Zo ja, wanneer en hoe gaat u dit doen? Zo neen, waarom niet?

5.)
Kunt u er tevens zorg voor dragen dat er niet één moskee (al of niet met winkel) meer bijkomt in Nederland om de kwalijke islamisering van ons land te stoppen?

*
Klik hier om het bericht op Telegraaf.nl te lezen.

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4230 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties