Nederland weer van ons

Vragen van de leden Wilders en Fritsma (beiden PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie over het bestaan van 85 sharia-rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk.

1.)
Bent u bekend met de berichten over het bestaan van 85 sharia-rechtbanken in Groot Brittannië (*)?   Is dit bericht juist?

2.)
Deelt u onze afschuw over het bestaan van 85 sharia-rechtbanken in het Verenigd Koninkrijk? Deelt u onze mening dat sharia en democratie en vrijheid niet samengaan en dat formele of informele sharia-rechtspraak nooit mag worden geaccepteerd en met kracht moet worden bestreden? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u bereid de Britse regering er met kracht toe te bewegen deze 85 sharia rechtbanken onmiddellijk te sluiten? Welke stappen gaat u hiertoe ondernemen? Zo neen, waarom niet?  Zijn er andere EU-landen waar formele of informele sharia-rechtbanken zijn?

4.)
Worden er in Nederland eveneens conflicten volgens het sharia-recht beslecht door imams of anderen in of buiten moskeeën? Bent u bereid hiernaar een uitvoerig onderzoek te laten verrichten? Zo neen, waarom niet?

5.)
Deelt u de mening dat er in Nederland nooit formele of informele sharia-rechtspraak mag komen dan wel voorkomen moet worden dat er in ons land door imams of anderen conflicten worden beslecht op grond van het islamitisch recht? Zo neen, waarom niet?

(*) Zie:
- Spitsnieuws.nl
- Dailymail.co.uk

- Telegraph.co.uk
- Civitas.org.uk

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3280 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties