Nederland weer van ons

Vragen van de leden Bosma en Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt over de discriminatie van autochtone leerlingen bij de beoordeling van examens in het voortgezet onderwijs.

1. 
Bent u bekend met het artikel ‘Allochtone leerling sterk bevoordeeld bij examen’? (1)

2. 
In hoeverre klopt het dat allochtone vmbo- en havoleerlingen meer fouten mogen maken op het examen Nederlands dan autochtone leerlingen voordat er punten van het totaal worden afgetrokken?

3.
Deelt u de mening dat op deze wijze autochtone leerlingen worden gediscrimineerd? Zo neen, waarom niet?

4.
Zullen de betreffende examens vernietigd worden als inderdaad blijkt dat autochtone leerlingen zijn gediscrimineerd? Zo neen, waarom niet?

5. 
Deelt u de mening dat met het bevoordelen van allochtone leerlingen de kwaliteit van het onderwijs nog verder wordt uitgehold? Zo neen, waarom niet?

6. 
Op welke wijze denkt u dat deze vorm van discriminatie de gigantische taalachterstanden die bij veel allochtone leerlingen bestaan, worden bestreden?

7. 
Welke maatregelen gaat u treffen om deze vorm van discriminatie te stoppen en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen?

(1) Algemeen Dagblad, 7 juli 2009

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

Zie ook:
Elsevier: Allochtone leerling bevoordeeld bij examen
Telegraaf: Allochtone leerling bevoordeeld
Algemeen Dagblad: Allochtone leerling sterk bevoordeeld bij examen
SpitsNieuws: Migrant sterk bevoordeeld bij examen

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3425 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties