Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over de uitspraak van het hof in het hoger beroep tegen café De kachel en de brief van de minister in reactie op deze uitspraak.

1.) 
Bent u bekend met de uitspraak (*) en uw brief (**) naar aanleiding van de uitspraak in het hoger beroep tegen café De kachel te Groningen?

2.) 
Klopt het dat het hof stelt dat de AMvB waarop artikel 10 lid 2 van de Tabakswet ziet “slechts kan strekken tot nadere invulling van het begrip ‘ruimten’ voor zover het gaat om ruimten in gebouwen van de in lid 1 genoemde door de Staat en openbare lichamen beheerde instellingen, diensten en bedrijven. Een particuliere horecagelegenheid, zoals die van verdachte, behoort daartoe niet en kan dus ook niet worden begrepen onder de categorie ‘overige ruimten, voor zover deze voor het publiek toegankelijk zijn.’”?

3.) 
Deelt u de mening dat u daarom de handhaving moet opschorten voor alle particuliere horecagelegenheden?

4.) 
Wanneer u alleen de handhaving opschort in horecagelegenheden zonder personeel dan creëert u toch een ongelijke situatie met andere kleine horecabedrijven die wel mensen in dienst hebben?

5.) 
Is een eenmanszaak nog steeds een eenmanszaak als er op een drukke avond extra personeel wordt ingehuurd? Of als er de volgende ochtend een schoonmaker komt schoonmaken? Of als een boekhouder de boekhouding komt doen als de zaak gesloten is?

6.) 
Kunt u deze vragen nog deze week beantwoorden?

(*) LJN: BJ1286, Gerechtshof Leeuwarden, 24-000383-09
(**) Min VWS, brief 8 juli VGP/ADT 2941137

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3330 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties