Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht dat de gemeente Utrecht vast houdt aan gescheiden inburgeren. *

1.
Hoe beoordeelt u het dat de gemeente Utrecht sekse- apartheid wil blijven toepassen bij inburgeringscursussen?

2.
Wat gaat u doen om deze gemeente tot de orde te roepen en er voor te zorgen dat de schadelijke praktijk van gescheiden inburgering ook in Utrecht stopt (conform uw toezegging)?

3.
Hoe gaat u aan de verantwoordelijke PvdA- wethouder uitleggen dat mannen en vrouwen in Nederland gelijk zijn en dat sekse- apartheid dus niet in Nederland thuis hoort, ook niet als de moslim- achterban van haar partij daar anders over denkt?

4.
Hoe gaat u aan genoemde wethouder uitleggen dat haar vergelijking met het gescheiden naar de sauna gaan ronduit belachelijk is omdat daar geen ideologie van ongelijkheid achter zit?

5.
Deelt u de mening dat een gemeente, waar gescheiden inburgering plaatsvindt en waar sekse- apartheid ook met loketten in een moskee wordt gefaciliteerd, Nederlandse kernwaarden als gelijkheid van man en vrouw en scheiding van kerk en staat geweld aan doet? Zo neen, waarom niet?

6.
Wat gaat u doen om de islamisering van onze samenleving te stoppen?

Zie: Volkskrant

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5065 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties