Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV)aan de staatssecretaris van Justitie over de gebrekkige afhandeling van het generaal pardon. (*)

1.
Erkent u dat u zich niet aan uw belofte houdt om “voortvarend het vertrek ter hand te nemen” van de vreemdelingen die niet voor de regeling in aanmerking komen nu u van duizenden mensen uit deze groep niet eens weet waar ze zijn?

2.
Wat gaat u er aan doen om er alsnog voor zorg te dragen dat deze vreemdelingen worden opgespoord en uitgezet?

3.
Hoeveel vreemdelingen hebben tot nu toe bezwaar, beroep en hoger beroep ingesteld tegen het niet in aanmerking komen voor de regeling en binnen welke termijn worden deze procedures afgehandeld?

4.
Kunt u garanderen dat de vreemdelingen die deze procedures op hebben gestart niet net als de hierboven bedoelde groep uit beeld verdwijnen en meteen worden uitgezet wanneer de uitkomst van de procedures is dat ze inderdaad niet voor de regeling in aanmerking komen?

5.
Aan hoeveel criminelen is uiteindelijk een verblijfsvergunning verstrekt in het kader van de pardonregeling?

6.
Hoeveel mensen hebben langer op een woning moeten wachten nu pardonners voorrang hebben gekregen bij het verkrijgen van een huis?

7.
Bent u bereid om de pardonregeling onmiddellijk terug te draaien aangezien deze ondeugdelijk is, niet in het belang van onze samenleving is en u de aan de regeling gekoppelde beloften als het uitzetten van mensen die er niet voor in aanmerking komen niet nakomt? Zo neen, waarom niet?

*) Trouw: Pardonregeling eindigt rommelig

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4220 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties