Nederland weer van ons

Vragen van de leden Wilders en Fritsma (beiden PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over een wettelijk verbod op gescheiden inburgering.

1)
Is het waar dat u geen maatregelen wilt treffen tegen gemeenten als Utrecht en Nijmegen die gescheiden inburgeringscursussen voor mannen en vrouwen willen blijven aanbieden?*

2)
Hoe is uw ruggengraatloze houding tegenover deze gemeenten te verklaren, gelet op het feit dat u op 14 juli jongstleden nog eiste dat de gemeente Utrecht de gescheiden inburgering zou stopzetten?

3)
Denkt u dat uw beleid van losse flodders de integratie van allochtonen ten goede komt? Vinden uw zwakke knieën hun oorsprong in overleg met andere sharia-socialisten, te weten enkele PvdA-wethouders?

4)
Bent u alsnog bereid krachtige maatregelen te treffen tegen weigerachtige gemeenten en hen te dwingen de schandelijke sekseapartheid bij de inburgering per direct te beëindigen? Zo ja, welke sancties bent u voornemens te treffen?

5)
Bent u bereid met een wettelijk verbod op gescheiden inburgering te komen? Zo neen, waarom niet?

*De Telegraaf, 17 juli 2009

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4060 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties