Nederland weer van ons

Vragen van de leden Fritsma en De Roon (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en aan de minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat Turkse Bulgaren de snelst groeiende groep nieuwkomers zijn.

1.
Bent u bekend met het bericht “De nieuwe Turk is een Bulgaar”? *

2.
Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat op grote schaal laag opgeleide Bulgaren naar Nederland worden gehaald die hier grotendeels het illegale circuit ingaan? Zo neen, waarom niet?

3.
Is het juist dat de immigratie van deze Turkse Bulgaren georganiseerd en gecontroleerd wordt door de corrupte Bulgaarse politieke partij DPS?

4.
Hoeveel Turkse Bulgaren verblijven er in ons land? Hoeveel van hen doen een beroep op sociale voorzieningen en welke maatregelen gaat u treffen om het verblijfsrecht van Bulgaren die niet aan de inkomenseis voor EU-onderdanen voldoen te laten vervallen?

5.
Bent u tevens bereid krachtige maatregelen te nemen tegen werkgevers die deze Turkse Bulgaren op illegale basis in dienst nemen? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens te treffen? Zo neen, waarom niet?

6. Wat gaat u doen om deze ongewenste stimulans van de islamisering van Nederland te stoppen?

*: http://www.depers.nl/binnenland/323868/De-nieuwe-Turk-is-een-Bulgaar.html

Antwoorden op kamervragen kunt u vinden op de site overheid.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2920 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties