Nederland weer van ons

Vragen van de leden Fritsma en De Roon (beiden PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over opvang van verslaafden in plaats van opvang van dakloze gezinnen in Almere.

1.)
Is het u bekend dat in Almere meer dan 30 dakloze gezinnen niet door het Leger des Heils worden opgevangen (1) ?


2.)
Klopt het dat het Leger des Heils de opvang van daklozen in een pand in Almere enige tijd geleden heeft beëindigd om vervolgens in hetzelfde pand verslaafden op te vangen?

3.)
Heeft dit te maken met het feit, dat het Leger des Heils inmiddels zelf verslaafd is aan de gelden uit de AWBZ-pot en dus liever drugsgebruikers opvangt in plaats van gezinnen die het financieel niet meer kunnen bolwerken?

4.)
Bent u het met ons eens dat opvang van dergelijke gezinnen altijd voorrang moet hebben boven opvang van drugsgebruikers? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden heeft u om het Leger des Heils van deze dwaalweg af  te krijgen?

(1) Webregio.nl
     Elsevier.nl 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5735 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties