Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Justitie over het bericht dat grote groepen Somaliërs toch in Nederland mogen blijven.

1.)
Is het waar dat grote groepen Somaliërs toch in Nederland mogen blijven, ook al is het categoriale asielbeleid voor Somalische vluchtelingen afgeschaft vanwege de grootschalige fraude die zij plegen? *

2.)
Bent u zich er van bewust dat het hele Nederlandse asielbeleid in de ogen van frauduleuze vreemdelingen een lachertje is nu zij weten dat zelfs het plegen van ernstige vormen van fraude niet tot gevolg heeft dat zij direct uit Nederland worden verwijderd?

3.)
Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat mensen die aantoonbaar fraude plegen met betrekking tot hun identiteit in Nederland mogen blijven, omdat het bijvoorbeeld kan gaan om oorlogsmisdadigers, terroristen en andere criminelen die hun ware identiteit willen verbergen? Zo neen, waarom niet?

4.)
Welke actie gaat u ondernemen om er zorg voor te dragen dat, wanneer fraude wordt vastgesteld tijdens de asielprocedure, de aanvraag onmiddellijk wordt afgewezen en dat de frauderende vreemdeling direct uit Nederland wordt verwijderd en nooit meer voor verblijf in Nederland in aanmerking kan komen?

* De Telegraaf, 30 juli 2009

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 6420 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties