Nederland weer van ons

Vragen van het lid De Mos (PVV) aan minister Cramer van VROM.

1)
Bent u bekend met het bericht ‘Jongeren op onze kosten naar klimaattop’(1)?

2)
Deelt u de mening dat het niet te bevatten is dat u als kabinet de Nederlandse burger oproept om de broekriem aan te trekken en dat u dan zelf 750.000 euro uitgeeft aan een reis voor jongeren naar een eenzijdige klimaattop in Kopenhagen? Zo neen, waarom niet?

3)
Als u van mening bent dat menselijke CO2-uitstoot de oorzaak is van de door u gestelde naderende ondergang van de aarde, waarom laat u deze jongeren dan per CO2-uitstotend vliegtuig naar Kopenhagen komen?

(1) ‘Jongeren op onze kosten naar klimaattop’, Spits Nieuws, 23 september 2009

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2840 gasten

donaties

doneer

Nederland
English