Nederland weer van ons

Vragen van de leden Agema en Fritsma (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat kritiek op de islam kan leiden tot minder orgaandonaties door moslims.

1.
Bent u bekend met de uitspraken van de Leidse moslimtheoloog Mohammed Ghaly over orgaandonatie?*

2.
Deelt u de mening dat het ronduit verwerpelijk is om te suggereren dat kritiek op de islam door niet-moslims kan leiden tot een afnemende bereidheid van moslims om orgaandonor te worden? Zo neen, waarom niet?

3.
Bent u bereid krachtig stelling te nemen tegen deze verwerpelijke uitlating, temeer omdat het een doelstelling van het kabinet is om het tekort aan orgaandonoren terug te dringen? Zo neen, waarom niet?

* Uitzending "Goedemorgen Nederland", d.d. 24 september 2009

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 8275 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties