Nederland weer van ons

Vragen van de leden Brinkman en Fritsma aan de minister van BZK en de minister voor WWI over een door Marokkanen gepleegde, en verzwegen, mishandeling.

1.)
Bent u op de hoogte van de door een groep laffe Marokkanen gepleegde mishandeling in Weesp? *

2.)
Hoe beoordeelt u het dat de politie spreekt van een “eenvoudige mishandeling”, terwijl het slachtoffer door een winkelruit is geslagen, en daarbij een gat in zijn kin, een scheur in zijn oor en een hersenschudding opliep?

3.)
Denkt u dat de Nederlandse bevolking dit ook ziet als een “eenvoudige mishandeling”? Zo neen, kunt u er zorg voor dragen dat de politie dit soort grof geweld niet langer bagatelliseert?

4.)
Waarom heeft de politie deze wandaad niet openbaar gemaakt? Denkt u dat integratieproblemen / wangedrag door Marokkanen op is te lossen door het te verzwijgen?

5.)
Wie bepaalt, waarom, welke incidenten wel of niet aan de media worden doorgegeven en welke maatstaven worden daarbij gehanteerd?

6.)
Denkt u nog steeds dat de Marokkaanse straatterreur, die onze samenleving ontwricht, is op te lossen met slappe maatregelen als het aanstellen van straatcoaches en gezinsmanagers?

7.)
Bent u eindelijk bereid om het mogelijk te maken om criminelen met een dubbele nationaliteit (na denaturalisatie) het land uit te zetten? Zo neen, waarom niet?

http://www.weesper.nl/weespernieuws/pdf/2009/wn14okt09.pdf

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3660 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties