Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de Staatssecretaris van VWS en de minister van Justitie over de schokkende berichten over verslaafdenopvang Winnersway en de pinksterkerk OCN.

1.)
Bent U bekend met de uitzendingen van Eenvandaag en het bericht "Winnersway dicht, dan maar piramidespel "?(*)

2.)
Wat vind de staatssecretaris van de gedane onthullingen?

3.)
Is de staatssecretaris bereid om alles in het werk te stellen om de misbruikte AWBZ-gelden terug te krijgen?

4.)
Staat u nog steeds achter de inhoud van uw brief van 7 oktober?

5.)
De termijn voor Winnersway loopt volgens die brief af op 21 oktober. Laat u de opvang doormodderen tot die datum?

6.)
Wie is er verantwoordelijk als er binnen die termijn ongelukken gebeuren?

7.)
Volgens Winnersway staat de deur nog steeds open en is er een grote kans dat de opvang gewoon openblijft, klopt dit?

8.)
Welke acties worden er genomen ten aanzien van de duidelijke verstrengeling tussen OCN en Winnersway?

9.)
Bent u nog steeds van mening dat de directiewisseling niets te maken heeft met de belangen van de pinksterkerk?

10.)
Bent u inmiddels van mening, dat er al veel eerder tot actie had moeten worden overgegaan?

11.)
Bent u nu bereid om een onderzoek te laten doen naar de handel en wandel van OCN?

12.)
Bent u bereid deze bende op te rollen en te vervolgen?

12.)
Wat gaat u doen om de slachtoffers van deze kerk te helpen?

13.)
U geeft aan dat de zorg los staat van kerkelijke organisaties in Nederland. Ziet u nu, dat dit in deze casus niet opgaat?

14.)
Vind u met ons dat cliënten en ex-cliënten recht hebben op terugvordering van afgetroggelde gelden? Zo nee, waarom niet?

15.)
Was u op de hoogte van het feit dat de financiële recherche en de FIOD op de hoogte waren van de frauduleuze praktijken van de OCN?

16.)
Weet u dan ook waarom er niet veel eerder is ingegrepen?

17.)
Bent u van mening, dat als de recherche en de FIOD hun werk hadden gedaan, deze misstanden hadden kunnen worden voorkomen?

18.)
Klopt het dat er niet is opgetreden omdat het om een kerkelijke organisatie gaat?

19.)
Bent u met ons van mening dat Agtereek en zijn mannen een halt moet worden toegeroepen?

(*)Leidsch Dagblad, "Winnersway dicht, dan maar piramidespel ", 14 oktober 2009

Eenvandaag, uitzendingen van 13 en 14 oktober

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4390 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English