Nederland weer van ons

De Partij voor de Vrijheid wil het verbod op gloeilampen terugdraaien. “Het gloeilampenverbod tast de keuzevrijheid van consumenten aan. Bovendien worden de aanwezige nadelen van de spaarlamp amper belicht. Spaarlampen bevatten giftig kwikgas, zijn erg duur bij aanschaf en hebben nadelige gevolgen voor mensen met een lichtallergie”, aldus PVV-Kamerlid Richard de Mos.

Vragen van het lid de Mos (PVV) aan minister Cramer van VROM over het bericht dat de meeste spaarlampen in de vuilnisbak verdwijnen.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Inzameling spaarlampen faalt”*.

2.)
Deelt u de mening dat mensen gevrijwaard moeten blijven van kwikgas, een gas dat uiterst giftig is en zelfs in zeer kleine hoeveelheden neurologische schade kan veroorzaken? Zo ja bent u bereid om burgers voor te lichten over het aanwezige kwikgas en de gevaren daarvan in spaarlampen?

3.)
Deelt u de mening dat de consument niet eerlijk wordt voorgelicht over de andere nadelen van spaarlampen, zoals de hoge aanschafprijs, sneller stuk gaan dan de gloeilamp, tegenvallende levensduur en allergische bijwerkingen? Zo ja, bent u bereid om fabrikanten aan te zetten tot een meer realistische weergave van de feiten?

4.)
Deelt u de mening dat het verbod op gloeilampen de keuzevrijheid van de consument aantast? Zo ja, bent u bereid om het verbod op de verkoop van 100 watt gloeilampen terug te draaien?

* http://www.spitsnieuws.nl/archives/tech/2009/10/inzameling_spaarlampen_faalt.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2890 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English