Nederland weer van ons

“Het is opmerkelijk dat de Nederlandse regering de kop in het zand lijkt te steken, na de Iraanse wapensmokkel t.b.v. terreurorganisatie Hezbollah. Dit is een ernstige Iraanse schending van VN-resolutie 1701, die herbewapening van Hezbollah verbiedt”, aldus PVV-kamerlid Raymond de Roon. “Het stilzwijgen van regeringen, diplomaten en de VN is des te schrijnender, omdat men wel moord en brand schreeuwt als Israel zijn bevolking verdedigt tegen terroristen van Hamas, Fatah en Hezbollah. Deze zaak toont weer glashelder, welke dreiging er van Iran uit gaat voor de vrede. Het wordt hoog tijd, dat Nederland hiertegen veel actiever stelling neemt”.

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de Israëlische vangst van een Iraanse wapenvracht bestemd voor de terroristische organisatie Hezbollah:

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht "Israel invites foreign envoys to inspect Iran arms shipment" (1) ?

2.)
Is de Nederlandse ambassadeur op de uitnodiging van de Israëlische overheid ingegaan om met eigen ogen te aanschouwen welke verschrikkelijke wapens bijna in terroristische handen waren gevallen? Zo ja, wat heft hij waargenomen? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u met ons van mening dat de wapenvracht, die tien maal de grootte had van de vangst op de Karine A in 2002, een ontluisterend voorbeeld is van de Iraanse bemoeienissen met terroristische organisaties?

4.)
Bent u het met ons  eens dat Iran hiermee criminele activiteiten ontplooit en openlijk een terroristische organisatie steunt?

5.)
Stelt u per direct een wapenembargo in tegen Iran en dringt u er bij andere landen op aan dit ook te doen om te voorkomen dat Iran nog meer wapens tegen Israel in kan zetten? Zo neen, waarom niet?

6.)
wilt u de Iraanse ambassadeur hierover op het matje roepen?

7.)
Gaat u nog andere maatregelen treffen ter veroordeling van de Iraanse regering en ter bescherming van Israel? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen?

(1)  Klik hier om het bericht op de website van Jerusalem Post te lezen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3690 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English