Nederland weer van ons

Vragen van het lid Brinkman aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de PvdA-stadsdeelvoozitter Ahmed Marcouch een cursus ter waarde van 26.000 euro heeft aangenomen die hem een managementfunctie in de korpsleiding kan bezorgen.


1.)
Bent u bekend met het bericht “PvdA’er Marcouch opnieuw onder vuur?” (1)

2.)
Klopt het dat PvdA-stadsdeelvoorzitter in Amsterdam een cursus ter waarde van 26.000 euro heeft aangenomen die hem een managementfunctie in de korpsleiding kan bezorgen?

3.)
Wat vindt u van het eenvoudige feit dat een stadsbestuurder die ook op sommige verantwoordelijkheden gemandateerd is voor het maken van beleid omtrent openbare orde en veiligheid, juist bij een instantie als de politie als uitvoerder van het beleid van voor de openbare orde en veiligheid, een cursus heeft aangenomen? Bent u het met mij eens dat een stadsbestuurder geen banden zou mogen hebben met de politie omdat deze situatie in strijd is met het principe van de Trias Politica? Zo nee, waarom niet?

4.)
Kunt u aangeven of er nog meerdere bestuurders door de politie Amsterdam-Amstelland en andere Nederlandse korpsen in staat zijn gesteld om dergelijke opleidingen te volgen of te gaan volgen? Zo ja, om welke mensen gaat het en welke toegevoegde waarde heeft dit voor de verschillende korpsen?

5.)
Wilt u contact opnemen met de slechtste burgemeester van Nederland om hem te verzoeken Marcouch om non-actief te zetten? Zo nee, waarom niet?

(1) De Telegraaf, woensdag 11 november, pagina 7

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3775 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English