Nederland weer van ons

De Partij voor de Vrijheid wil dat kabinet direct overgaat tot de sluiting van het luchtruim voor AWACS vliegtuigen.

PVV-Kamerlid De Mos: "Het aantal klachten van omwonenden is in een jaar met 30% toegenomen. Mensen worden door de overheid aan het lijntje gehouden, maar zitten al jaren in de herrie en de kerosinestank. Het luchtruim moet nu gewoon dicht voor die overlastveroorzakende
vliegtuigen, zodat de getroffen burgers eindelijk rust krijgen".

Vragen van het lid De Mos aan minister Cramer van VROM en staatssecretaris De Vries van Defensie.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Forse toename klachten AWACS' (1)

2.)
Deelt u de mening dat de burgers in de gebieden waar AWACS vliegtuigen overvliegen al veel te lang geteisterd worden door herrie en stankoverlast? Zo ja, wanneer kiest u dan eindelijk eens de zijde van zo'n 42.000 burgers die knettergek van al die herrie worden?

3.)
Houdt u de AWACS banen, tegen beter weten in open, omdat u goede vriendjes met de NAVO wilt blijven? Zo neen, wat let u dan om een vliegverbod voor de AWACS vliegtuigen af te kondigen?

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5815433/__Forse_toename_klachten_AWACS__.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3300 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English