Nederland weer van ons

Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat een politieman door de fiscus geheel wordt kaal geplukt terwijl hij in diensttijd ernstig invalide is geraakt.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Fiscus plukt verlamde agent?” (1)

2.)
Vindt u het moreel te rechtvaardigen dat de belastingdienst de helft van de uitkering van deze verlamde agent wilt inpikken, terwijl hij verlamd is geraakt bij een heldhaftige actie tijdens zijn dienstuitoefening? Zo ja, waarom?

3.)
Kunt u aangeven hoe de onderhandelingen met de politievakbond verlopen? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u bereid toe te zeggen dat indien noodzakelijk u zich persoonlijk gaat inspannen om deze situatie op een voor deze politieagent gunstige wijze op te lossen? Zo nee, waarom niet?

(1) Artikel ad.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4000 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English