Nederland weer van ons

Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de nabestaanden van een politieman geen pensioenuitkering ontvangen omdat deze inspecteur negen dagen voor zijn officiële pensionering overleed.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Politieman sterft negen dagen ‘te vroeg’ voor pensioenuitkering? (1)

2.)
Vindt u het moreel te rechtvaardigen dat de nabestaanden van een Zandvoortse politieman, die onlangs aan kanker bezweek na bijna veertig jaar trouwe dienst, geen ambtsgratificatie ontvangen omdat deze inspecteur negen degen voor zijn officiële pensionering is gestorven? Zo ja, waarom?

3.)
Kunt u aangeven of de inspecteur in zijn politietijd ooit in het buitenland dienst heeft gedaan? Zo ja, kunnen deze dagen, zoals bijvoorbeeld bij Defensie het geval is, niet dubbel worden geteld?

4.)
Kunt u aangeven of de inspecteur in zijn tijd bij de marine ooit in het buitenland dienst heeft gedaan en hij door de dubbele telling en het gegeven dat de pensioenen van Defensie door de politie worden overgenomen wel degelijk aan alle voorwaarden voor zijn pensioenuitkering heeft voldaan?

5.)
Bent u bereid toe te zeggen dat u zich gaat inzetten om het korps Kennemerland op andere gedachten te brengen en deze onrechtvaardige uitkomst ongedaan te maken? Zo nee, waarom niet?

(1)
Klik hier om het bericht te lezen op de website van het Haarlems Dagblad.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3400 gasten

donaties

doneer

Nederland
English