Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het lid Van Dijck (PVV) aan de minister van Financien.

1.)
Heeft u kennis genomen van de uitspraak van Bert Heemskerk in de Volkskrant (*) dat er nog steeds onveilige banken actief zijn op de Nederlandse spaarmarkt?

2.)
Kunt u aangeven of dit bericht klopt en om welke banken gaat het dan?

3.)
Bent u het met de PVV eens dat buitenlandse banken, die vallen onder het Nederlandse Deposito Garantiestelsel, volledig aan het Nederlandse toezicht onderworpen dienen te zijn?

4.)
Kunt u garanderen dat het Icesave debacle zich niet meer kan herhalen in Nederland. Zo nee, welke maatregelen gaat u dan ondernemen?

5.)
Hoe kan worden voorkomen dat dochters van buitenlandse banken in een faillissement worden meegezogen, waardoor de Nederlandse samenleving ernstig wordt gedupeerd?

6.)
Hoe gaat u ervoor zorgen dat ook bijkantoren van buitenlandse instellingen volledig onder Nederlands toezicht worden gebracht?

Klik hier om het artikel te lezen op de website van de Volkskrant.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4355 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English