Nederland weer van ons

Raymond de Roon (justitiewoordvoerder PVV in de Tweede Kamer) vraagt aan de ministers Hirsch Ballin en Verhagen opheldering over berichten, dat de Amerikaanse autoriteiten zich bij de visumverlening aan terrorist Abdulmutallab zeer wel bewust waren van het feit dat hij op de zwarte lijst stond. “Het is natuurlijk onaanvaardbaar dat de VS, die we als een bevriende natie beschouwen, het risico nemen om een potentiële terrorist aan boord van vluchten via Nederland toe te laten, om meer zicht te kunnen krijgen op zijn bedoelingen. Zijn de Nederlandse autoriteiten daarover tevoren geïnformeerd door de VS?”  wil De Roon o.a. weten.

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken over visumverlening aan de aanslagpleger op de vlucht Amsterdam-Detroit:

1.)
Kent u het bericht “Abdulmutallab kreeg opzettelijk wel visum” (1)  ?

2.)
Kunt u bevestigen dat een Amerikaanse ambtenaar van Buitenlandse Zaken, heeft verklaard dat deze aanslagpleger op de vlucht Amsterdam-Detroit, op verzoek van inlichtingendiensten een visum voor de VS heeft verkregen, ondanks dat de visumverlener ervan bewust was dat deze terrorist op de zwarte lijst stond?

3.)
Welke inlichtingendiensten betreft dit?

4.)
Wordt door de Amerikaanse regering bevestigd dat die visumverlening feitelijk op die wijze heeft plaatsgevonden?

5.)
Zijn Nederlandse inlichtingendiensten, voorafgaand aan diens reis naar Nederland en vervolgens naar de VS, door Amerikaanse autoriteiten op de hoogte gebracht dat aan deze terrorist een visum voor de VS was verleend, ondanks dat hij op de zwarte lijst stond of dat betrokkene een mogelijk veiligheidsrisico kon zijn? Zo ja, waarom heeft Nederland toegestaan dat hij via Nederland kon reizen en heeft die informatie geleid tot verhoogde aandacht van Nederlandse inlichtingen- of beveiligingsdiensten voor betrokkene tijdens zijn vlucht naar en verblijf op Schiphol? Zo neen, welke stappen gaat u richting de Amerikaanse regering ondernemen?

6.)
Bent u het met mij eens, dat het hoogste tijd is dat Nederland ook zelf (zo mogelijk in samenwerking met andere landen van de Schengenzone) een zwarte lijst voor vliegtuigpassagiers gaat opstellen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om dat te realiseren?

(1) Klik hier om het bericht op Trouw.nl te lezen.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3755 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English