Nederland weer van ons

Vragen van de leden Wilders en De Mos (beiden PVV) aan de minister-president en aan de minister van VROM over het inleveren van de Nobelprijs voor de Vrede door het IPCC:

1.)
Deelt u de mening dat het Nederlandse klimaatbeleid niet langer gebaseerd zou moeten zijn op de rapporten van het VN-klimaatpanel IPCC nu sinds eind november het ene na het andere klimaatschandaal (*) aangaande fraude en manipulatie aan het licht komt? Zo ja, wilt u het miljarden verslindende klimaatbeleid staken of op zijn minst meteen bevriezen totdat de klimaatschandalen allemaal grondig zijn onderzocht? Zo neen, waarom niet?

2.)
Wilt u namens de Nederlandse regering het IPCC met kracht oproepen om de in 2007 verkregen Nobelprijs voor de Vrede in te leveren? Zo neen, waarom niet?

(*) Zoals bijvoorbeeld het gesjoemel met klimaatdata, het bewust fout beinvloeden van politici, het geven van foutieve informatie omtrent smeltende gletsjers, foutieve metingen door weerstations en de frauduleuze handelingen van Pachauri.

http://www.telegraaf.nl/telegraafi/ De Telegraaf, 5 februari, pagina 7

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2955 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English