Nederland weer van ons

Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de onderhandelingen met de Antilliaanse regering en het Bestuurscollege op Bonaire met betrekking tot de staatkundige hervormingen.

 

1.)
Kunt u aangeven wat de exacte stand van zaken is met betrekking tot de onderhandelingen van de Nederlandse regering en de regering van de Antillen en het Bestuurscollege van Bonaire? Zijn de meeste onderhandelingen voor de nieuwe staatkundige verhouding op Bonaire nog steeds stilgelegd tot na de uitslag van het referendum?

2.)
Klopt het dat bestuurders van de voormalige regeringspartij UPB die op de kieslijst stonden bij de verkiezingen van 22 januari 2010, zoals Ramonsito Booi, James Kroon, Reginald Dortalina, Maritsa Silberie, Jeffrey Livingstone en Elvis Tjin-A-Tjoe, in een grote mate zijn betrokken bij drugshandel, witwaspraktijken, fraude en corruptie? (1)

3.)
Op welke wijze heeft de UPB invloed gehad op de onderhandelingen op beide bestuurlijke niveaus, te weten het niveau van het land Nederlandse Antillen en het afzonderlijke bestuur op Bonaire?

4.)
Op welke wijze heeft het UPB nog steeds invloed op de onderhandelingen op beide bestuurlijke niveaus, te weten het niveau van het land Nederlandse Antillen en het afzonderlijke bestuur op Bonaire?

5.)
Hoe kunt u de invloed van deze ogenschijnlijke boevenbende op de toekomstige staatkundige verhoudingen met Nederland rechtvaardigen?

6.)
Indien het klopt dat deze bestuurders betrokken zijn bij criminele activiteiten, bent u dan bereid om de uitkomsten van de onderhandelingen over de staatkundige hervormingen terug te draaien en het UPB als onderhandelingspartner te diskwalificeren? Zo nee, waarom niet?

  PDF2.jpg   

Pamflet Integere Bestuurders

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2825 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English