Nederland weer van ons

De Partij voor de Vrijheid wil dat minister Cramer garandeert dat de milieubelastingen nog met geen eurocent omhoog gaan en dat zij een einde maakt aan het gevoerde klimaatbeleid door een onderscheid te maken tussen energie, milieu en klimaat.

PVV-Kamerlid Richard de Mos: “Nu ligt er, in opdracht van het ministerie van VROM, weer een rapport dat ervoor moet zorgen dat huishoudens jaarlijks 500 euro extra aan milieubelastingen moeten betalen om het klimaatprobleem op te lossen. Maar er is helemaal geen klimaatprobleem! Van de veronderstelde opwarming van de aarde is geen sprake, de wereldwijde temperatuur daalt immers al tien jaar”.

Vragen van het lid De Mos (PVV) aan minister Cramer van milieu over het bericht dat adviesbureau CE in Delft in een gepubliceerd rapport stelt dat huishoudens jaarlijks 500 euro extra aan milieubelastingen moet gaan betalen.

18 februari 2010

1.)
Bent u bekend met de berichten “Studie: Milieubelasting moet drastische omhoog” (1), “Advies aan VROM; Hogere belasting voor tuinder” (2) en “Klimaatprof slaat om”(3)?

2.)
Klopt het dat de voorgestelde plannen in het rapport, zoals hogere belastingen op fossiele brandstoffen, een verhoging van het BTW-tarief van 6 naar 19 procent en een CO2-heffing voortkomen uit de klimaatalarmistische gedachte dat de aarde als gevolg van menselijk handelen opwarmt? Zo ja, bent u op de hoogte van het feit dat wereldwijde temperatuur al sinds 1998 dalende is en dat van de door u veronderstelde opwarming van de aarde geen sprake is?

3.)
Deelt u de mening dat milieu en klimaat twee volstrekt andere begrippen zijn en dat het milieu gaat om het geheel der uitwendige omstandigheden die van invloed zijn op het welzijn van mens en dier (dus te beïnvloeden) en het klimaat de gemiddelde atmosferische en meteorologische gesteldheid is in een bepaald gebied, die wordt bepaald door Moeder Natuur (dus niet te beïnvloeden)? Zo ja, wilt u dan een onderscheid maken tussen milieu en klimaat en de belastingbetaler bevrijden van klimaatbeleid met hoge belastingen die zijn gericht op het beïnvloeden van iets waar wij als nietige mens geen invloed op hebben?

4.)
Deelt u de mening dat energiebeleid niets te maken heeft met de tweegradendoelstelling en een verondersteld klimaatprobleem? Zo ja, wilt u dan een onderscheid maken tussen energiebeleid en klimaat?

5.)
Deelt u de mening dat door de uitkomsten van het rapport niet alleen alle Nederlandse huishoudens (extra milieubelastingen), maar ook tuinders (CO2-heffing) en bedrijven in de vleesindustrie (verhoging BTW-tarief op vlees) de dupe worden van een onwenselijk klimaatbeleid? Zo ja, wilt u garanderen dat u alle uitkomsten van het rapport naast u neer zal leggen alsmede het klimaatbeleid zal bevriezen tenminste tot het moment dat de klimaatschandalen zijn opgehelderd?

(1) http://www.nrc.nl/economie/article2485541.ece/Studie_milieubelasting_moet_drastisch_omhoog 
(2) http://www.groentenet.nl/Groente_Nieuws.Advies_aan_Vrom:_Hogere_belasting_voor_tuinder.6043+M5c9acb05fb1.0.html
(3) http://www.telegraaf.nl/buitenland/6032171/__Klimaatprof_slaat_om__.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2970 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties