Nederland weer van ons

Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Justitie over de oproep van de directeur van het Centraal Planbureau om immigratieverdragen te omzeilen *

2).
Hoe beoordeelt u deze mening en de stelling van genoemde directeur dat het "objectief waar is dat wij de slechte immigranten krijgen"?

3).
Deelt u de mening dat het absurd is dat de Europese Grondwet ons land de mogelijkheid ontneemt om zelf de immigratie te regelen en onze verzorgingsstaat te beschermen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om er zorg voor te dragen dat Nederland op dit terrein weer eigen baas wordt?

4).
Deelt u voorts de mening dat we door bijvoorbeeld het vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens veel te veel asielzoekers c.q. gezinsmigranten toe moeten laten? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u er zorg voor dragen dat deze verdragen niet langer een effectief immigratiebeleid in de weg staan?

5).
Erkent u het failliet van het veel te slappe Nederlandse / Europese immigratiebeleid nu zelfs genoemde directeur stelt dat dit onhoudbaar is? Zo neen, waarom niet?

 
* http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/260970/CPBdirecteur-Teulings-Immigratieverdragen-omzeilen.htm

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2945 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties