Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister van Justitie over de stijging van de immigratiecijfers op het gebied van gezinsmigratie *
1.)
Deelt u de mening dat de stijging van het aantal verblijfsaanvragen inzake gezinsmigratie bijzonder zorgwekkend is? Zo neen, waarom niet?

2.)
Zet de trend zich nog voort dat er met name een explosieve stijging is van verblijfsaanvragen van Somaliƫrs? Hoeveel van deze verblijfsaanvragen zijn ingewilligd?

3.)
Hoeveel fraude- onderzoeken c.q. adrescontroles hebben er (afgelopen jaar) plaatsgevonden bij de verblijfsaanvragen inzake gezinsmigratie?

4.)
Hoeveel gezinsmigranten hebben op grond van het gemeenschapsrecht rechtmatig verblijf omdat hun partner / gezinslid EU- onderdaan is? Wordt dit als zodanig geregistreerd? Zo neen, waarom niet? Hoe vaak is in deze gevallen een fraude- onderzoek c.q. adrescontrole uitgevoerd?

5.)
Erkent u dat Europese richtlijnen en verdragen de noodzakelijke verscherping van toelatingseisen bij gezinsmigratie in de weg staan en dat hier iets aan gedaan moet worden? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke actie onderneemt u op grond hiervan?

6.)
Bent u bereid een immigratiestop in te stellen voor mensen uit moslimlanden teneinde de islamisering van onze samenleving tegen te gaan? Zo neen, waarom niet?

* Telegraaf, 10 april 2010

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2940 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties