Nederland weer van ons

Vervolgvragen van het lid Agema (PVV) over het bericht dat Humanitas PVV-gemeenteraadslid Rene Eekhuis buitensluit van het organiseren van kindervakantieweken vanwege zijn politieke voorkeur:

1.)
Bent u bekend met uw antwoorden op onze Kamervragen (*)

2.)
U kunt toch wel aangeven hoeveel subsidie Humanitas ontvangt van de overheid (Rijk, provincies en gemeenten)? Zo neen, waarom wilt u dat niet?

3.)
U kunt toch wel aangeven of u het onacceptabel acht dat een subsidieontvangende organisatie een bestuurder uitsluit vanwege zijn politieke voorkeur? Zo neen, waarom wilt u dat niet?

4.)
U kunt toch wel aangeven welke sanctiemaatregelen u kunt treffen tegen Humanitas en of u dat ook gaat doen? Zo neen, waarom wilt u dat niet?

Kvnr: 2010Z06143

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2590 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties