Nederland weer van ons

Vervolgvragen van het lid Agema (PVV) aan de minister van VWS over het bericht ‘Toch weer isotopentekort; kankerpatiënten de dupe.'

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Toch weer isotopentekort; kankerpatiënten de dupe' (*)

2.)
Wat is uw reactie op het ontstane tekort en wat is de precieze oorzaak ervan?

3.)
Bent u het met ons eens dat kankerpatiënten niet de dupe mogen worden van onderhoudswerkzaamheden aan reactoren?

4.)
Op 18 februari hadden wij u al gevraagd maatregelen te treffen tegen het dreigende tekort (**). Welke maatregelen heeft u toen getroffen?

5.)
Hoe gaat u het tekort nu oplossen en wat zijn uw garanties dat dit niet weer zal voorkomen?

(*) Medicalfacts, 19 mei

(**) Kamervragen nummer: 2010Z03360

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5360 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties