Nederland weer van ons

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan  de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de  minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de politie en de AIVD niet reageren op dreigementen van Iraniërs aan het adres van een Nederlandse ondernemer. 

1.) Kent u het bericht ‘Nederlandse ondernemer in tang Iraanse zakenmensen’? (1)

2.) Zijn Nederlandse zakenlieden wel vaker benaderd en gechanteerd of bedreigd door Iraniërs om dodelijke chemische stoffen te leveren? Hoe vaak is dit de afgelopen vijf jaren bekend geworden? Hebben dergelijke leveranties ook plaatsgevonden? Welke stoffen betrof het?

3.) Klopt het dat een Nederlandse ondernemer, die weigert gevaarlijke chemicaliën aan een Iraniër te leveren en daarom bedreigd wordt, zowel bij de politie als de AIVD bot ving toen hij zijn ervaringen bij deze instanties aankaartte?

4.) Hebben de politie en de AIVD geweigerd om hier iets mee te doen? Zo ja, waarom? Zo neen, wordt dan onderzocht of er sprake is van een beoogde levering van gevaarlijke chemicaliën aan Iran of een andere schurkenstaat dan wel aan een terroristische organisatie?

5.) Op welke wijze waarschuwt u Nederlandse ondernemers voor de mogelijkheid dat zij onder druk worden gezet om gevaarlijke stoffen te leveren aan mogelijk terroristische organisaties/landen?

6.) Is er in deze zaak aanleiding om met de desbetreffende ondernemer te bespreken of en welke maatregelen getroffen kunnen worden voor de beveiliging van hem en zijn gezin?

(1) De Telegraaf, 3 juni 2010
Klik hier om het bericht te lezen op Telegraaf.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3200 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties